Göfast Gruppen

Personal


Bengt
Korneliusson
Bygg
Björn
Öhrfeldt
Bygg
Niclas
Nilsson
Bygg
Patrik
Ahlqvist
Bygg
Stefan
Funke
Bygg
Johan
Jönsson
Bygg
Mats
Douglasson
Bygg
Joakim
Andréasson
Bygg
Johan
Janemyr
Bygg
Joakim
Janemyr
Bygg
Niklas
Jangrell-Öhlén
El
Per
Nilsson
El
John
Douglasson
El
Simon
Rönnlund
El
Mats
Littorin
El
Sören
Knutsen
Golv
henrik
Ludvigsson
Kakel
Jörgen
Andersson
Kakel
Kjell
Johansson
Kakel
Tomas
Ericsson
Kakel
Krister
Brattgård
Snickeri
Stefan
Andersson
Snickeri
Oskar
Larsson
Snickeri
Cleas
Edlund
Snickeri
tomas
hermansson
Snickeri
Bengt
Pettersson
VVS
Leif
Nilsson
VVS
Bengt
Pettersson
VVS